شب. سکوت. کویر

بیا به شام غریبان ما و مهمان شو که امشب اهل دلی عاشقانه می خواند. "اینجا فقط فریاد است. فریاد با صدای سکوت"

سلام  می توانید فایل صوتی قرآن را دانلود نمائید.

 

Surah No.

Surah Name

Download MP3

 

1

Al-Fatihah

 Download

2

Al-Baqarah

 Download

3

Al-Imran

 Download

4

An-Nisa'

 Download

5

Al-Ma'idah

 Download

6

Al-An'am

 Download

7

Al-A'raf

 Download

8

Al-Anfal

 Download

9

At-Taubah

 Download

10

Yunus

 Download

11

Hood

 Download

12

Yusuf

 Download

13

Ar-Ra'd

 Download

14

Ibrahim

 Download

15

Al-Hijr

 Download

16

An-Nahl

 Download

17

Al-Isra

 Download

18

Al-Kahf

 Download

19

Maryam

 Download

20

Ta Ha

 Download

21

Al-Anbiya'

 Download

22

Al-Hajj

 Download

23

Al-Mu'minun

 Download

24

An-Nur

 Download

25

Al-Furqan

 Download

26

Ash-Shu'ara'

 Download

27

An-Naml

 Download

28

Al-Qasas

 Download

29

Al-'Ankabut

 Download

30

Ar Room

 Download

31

Luqman

 Download

32

As Sajdah

 Download

33

Al Ahzab

 Download

34

Saba'

 Download

35

Fatir

 Download

36

Ya Sin

 Download

37

As-Saffat

 Download

38

Sad

 Download

39

Az-Zumar

 Download

40

Ghafir

 Download

41

Fussilat

 Download

42

Ash-Shura

 Download

43

Az-Zukhruf

 Download

44

Ad-Dukhan

 Download

45

Al-Jathiya

 Download

46

Al-Ahqaf

 Download

47

Muhammad

 Download

48

Al-Fath

 Download

49

Al-Hujurat

 Download

50

Qaf

 Download

51

Az-Zariyat

 Download

52

At-Tur

 Download

53

An-Najm

 Download

54

Al-Qamar

 Download

55

Ar-Rahman

 Download

56

Al-Waqi'ah

 Download

57

Al-Hadid

 Download

58

Al-Mujadilah

 Download

59

Al-Hashr

 Download

60

Al-Mumtahinah

 Download

61

As-Saff

 Download

62

Al-Jumu'ah

 Download

63

Al-Munafiqun

 Download

64

At-Taghabun

 Download

65

At-Talaq

 Download

66

At-Tahrim

 Download

67

Al-Mulk

 Download

68

Al-Qalam

 Download

69

Al-Haqqah

 Download

70

Al-Ma'arij

 Download

71

Nooh

 Download

72

Al-Jinn

 Download

73

Al-Muzzammil

 Download

74

Al-Muddaththir

 Download

75

Al-Qiyamah

 Download

76

Al-Insan

 Download

77

Al-Mursalat

 Download

78

An-Naba'

 Download

79

An-Nazi'at

 Download

80

'Abasa

 Download

81

At-Takwir

 Download

82

Al-Infitar

 Download

 

نوشته شده در ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ توسط مرتضی دشتیان نظرات () |


Design By : Night Skin