سکوت کویر در آرامش شب

مرا گر خود نبود این بند شاید بامدادی هم چو یادی دور و لغزان می گذشتم از تراز این خاک سرد پست جرم این است  جرم این است...

/ 2 نظر / 34 بازدید
سیما

سلام مرسی خیلی زیبا بود . امید وارم سریع تر مشکلات احتمالی که داری حل شود. ولی چی کار می توان کرد. واقعاَ جرم این است.