راز های زیبایی

 

راز های زیبایی

1- برای داشتن لب های جذاب کلام محبت آمیز به زبان آورید

 

2 - برای داشتن چشمان زیبا به زیبایی های مردم و خوبیهای آنها توجه کنید.

 

3-برای خوش اندام ماندن غذایتان را با گرسنگان تقسیم کنید

 

4 - برای داشتن موهای زیبا بگذارید کودکی هر روز آن را نوازش کند

 

5 ـ برای داشتن فرم مناسب در حالی راه بروید که میدانید هرگز تنها نیستید

 

6 - انسانها بیشتر از اشیا احتیاج به تعمیر نو شدن احیا شدن مرمت شدن و رهاشدن دارند هیچ وقت هیچ کدام را دور نریزید

 

7 - به خاطر داشته باشید هرگاه به دست یاری نیاز داشتید همیشه یکی در انتهای دست خودتان پیدا میکنید.همین طور که سنتان بالا میرود شما متوجه میشوید که ۲ دست دارید یکی برای کمک به خودتان و یکی برای یاری دیگران

 

8 - زیبایی یک زن به لباسهایی که میپوش به صورتش و به مدل مویش بستگی ندارد زیبایی یک زن در چشمانش پدیدار میشودچرا که آنها دروازه های باز قلبش هستند جایی که عشقش جای دارد  

 

9 - زیبایی یک زن در آرایشش نیست بلکه در زیبایی واقعی روحش اوست ، مهم این است که او مشتاقانه عشقش را نثار میکند

 10 - زیبایی واقعی یک زن با گذشت زمان افزایش می یابد 

/ 1 نظر / 29 بازدید